Gdańsk na starej fotografii. Wystawa „Gdańsk 1945. Pierwsze dni wolności”

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska przygotowało wystawę na 70 rocznicę zdobycia miasta. Zdjęcia Gregora Strosowskiego pokazują zniszczoną stolicę Pomorza w czasach przełomu. Wystawa pokazuje, jak wyglądał Gdańsk wkrótce po zdobyciu przez Armię Czerwoną. Więcej