Historia

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska istnieje od 1970 roku. Powołano je do życia jako instytucję zrzeszającą głównie członków dawnej Polonii Gdańskiej. Od samego początku TPG zajmowało się także badaniami jarmak_1979 historycznymi związanymi z historią Gdańska i jego polskimi tradycjami. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku TPG wydało kilkadziesiąt publikacji dotyczących Gdańska, brało udział w licznych badaniach archeologicznych na terenie Pomorza, przez kilka lat było także współorganizatorem Jarmarku Dominikańskiego.
Obecnie TPG przechodzi okres intensywnych zmian i restrukturyzacji. Tworzymy nowoczesną organizację starającą się jak najlepiej działać na rzecz Gdańska i Pomorza.

Wydajemy książki i „Kalendarz Gdański”. Organizujemy prezentacje i wystawy. Zajmujemy się także kalendarz_09_oklad odkrywaniem nieznanych faktów i wydarzeń związanych z historią Gdańska i Pomorza. Współpracujemy z innymi organizacjami między innymi PTTK, a także prywatnymi firmami, kolekcjonerami i hobbistami. Chcemy służyć pomocą wszystkim, którzy interesują się dziejami naszego regionu.