koła i sekcje

SEKCJA REKONSTRUKCYJNA (Air Soft Gun)

Zajmujemy się na rekonstrukcją jednostek Trzeciego Batalionu Pierwszego regimentu 1 Dywizji Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (United States Marine Corps). Nasza stylizacja skupia się na operacji Phantom Fury, w której to amerykańska Piechota Morska, wraz z jednostkami brytyjskimi i irackimi toczyła walki o miasto Al Fallujah przeciwko siłom irackich rebeliantów.
Staramy się, aby nasze uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie było, w miarę możliwości, jak najwierniejszym odwzorowaniem faktycznego wyglądu Marines biorących udział w tamtej operacji. Nasza rekonstrukcja opiera się przede wszystkim na zdjęciach, ale także opisach i wspomnieniach uczestników dotyczących tamtego okresu.

https://www.facebook.com/korpusMarines

SEKCJA HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNA

Działa od listopada 2006 roku. Powołując ją do istnienia, członkowie TPG sformalizowali w ten sposób swoją działalność poszukiwawczą i eksploracyjną na terenie Pomorza. Członkowie SHE TPG działają we współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wszystkimi instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.

KOŁO POLONII GDAŃSKIEJ

Koło Polonii Gdańskiej zrzesza byłych członków przedwojennej Polskiej społeczności Wolnego Miasta Gdańska. M.in. wychowanków b. Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Członkowie koła co roku spotykają się pod pomnikiem „Za tych, co walczyli o polskość Gdańska” przy ul. Podwale Staromiejskie, jak też pod tablicą pamiątkową w Viktoria-Schule, gdzie przetrzymywano pierwszych aresztowanych działaczy b. Polonii Gdańskiej w 1939 r., zanim wysłano ich do obozu w Stutthofie.
Do tradycji weszły już co miesięczne spotkania (w pierwszy wtorek miesiąca) Polonii w siedzibie TPG przy ulicy Warzywniczej 10A. Wspólnie wspominamy interesującą historię, tragiczne losy Polaków Gdańszczan i trudne lata odbudowy. Seniorzy są skarbnicą wiedzy historycznej z której często czerpią polscy i zagraniczni pisarze i dziennikarze.

SEKCJA SPORTOWA

Sekcja sportowa działa od grudnia 2006 r. Głównym zadaniem jest promocja zdrowego trybu życia i uprawiania sportu. Przy sekcji tworzy się młodzieżowa drużyna piłki nożnej pod kierownictwem Radosława Szatkowskiego.

SEKCJA EDUKACYJNA

Zadaniem sekcji edukacyjnej jest prowadzenie szeroko pojętej pracy edukacyjno-oświatowej z dziećmi i młodzieżą. Dla nich to organizowane są wycieczki (Międzynarodowy zjazd św. Mikołajów 2006) oraz imprezy plenerowe (np. „Święto pieczonego ziemniaka”).

SEKCJA KOLEKCJONERSKO-BADAWCZA

Jej członkowie zajmują się obserwacją rynków antykwarycznych i kolekcjonerskich w zakresie dokumentów i przedmiotów związanych historycznie z naszym regionem. Ich zadaniem jest stałe wzbogacanie zbiorów TPG w dokumenty i książki dotyczące Gdańska a rozproszone po całym świecie.

SEKCJA NAUKOWO – BADAWCZA

Do celów sekcji naukowo badawczej należy prowadzenie pracy badawczej w tematyce związanej ściśle z naszym regionem, martyrologią Polaków czy innymi problemami naukowymi wymagającymi rozwiązania.