Jarmark Dominikański – foldery

Przedstawiamy foldery Jarmarku Św. Dominika którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Gdańska.