Kalendarz Gdański

Kalendarz Gdański to publikacja, którą co roku wydaje TPG.
Początki Kalendarza Gdańskiego sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. Co roku na jego łamach można było znaleźć artykuły wybitnych autorów związanych z Pomorzem. Teraz po kilkuletniej przerwie TPG wznawia wydawanie publikacji.